Bloeddrukmeters

bloeddrukmeters

Bloeddrukmeters zijn medische toestellen die gebruikt worden voor het meten van de bloeddruk.

De bloeddruk werd voor het eerst gemeten in de jaren 1550 door gewichtjes op de polsslagaders te leggen.

In 1733 mat de Engelse priester Stephen Hales de bloeddruk van een paard door een lange koperen buis in de nekslagader van een paard te steken. Hij stelde tot zijn verbazing vast dat het bloed tot 9 voet hoog werd gestuwd. Latere methodes voor het meten van de bloeddruk maakten gebruik van de verplaatasing van het vloeibare metaal kwik door de bloeddruk.

Aan het begin van de 19de eeuw werden de eerste niet-invasieve (die niet rechtstreeks in de bloedvaten werden ingebracht) bloeddrukmeters ontwikkeld.

De hedendaagse bloeddrukmeters die door artsen worden gebruikt berusten nog steeds op dezelfde principes.

Elektronische bloeddrukmeters

Heden ten dage zijn er zeel veel goede en betrouwbare elektronische bloeddrukmeters beschikbaar.

Bovenarmbloeddrukmeters

Bovenarmbloeddrukmeters worden aangeraden. Ze meten op dezelfde plaats als de arts en ze zijn veel minder gevoelig aan meetfouten.

Polsbloeddrukmeters

Polsbloeddrukmeters meten op een andere plaats dan waar de bloeddruk al eeuwen gemeten wordt. Het is nog altijd niet duidelijk of de bloeddrukwaardes gemeten aan de pols zomaar kunnen vergeleken worden met de waardes gemeten ter hoogte van de bovenarm.

Vingerbloeddrukmeters

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om vingerbloeddrukmeters te ontwikkelen. Helaas zijn ze tot nu toe onbetrouwbaar gebleken.