Hypertensie

De aandoening waarbij de bloeddruk gedurende een belangrijk deel van de dag hoger ligt dan de grenswaardes noemt men hypertensie of hoge bloeddruk.

Hypertensie veroorzaakt geen symptomen. Toch is het voor de gezondheid erg belangrijk om hoge bloeddruk tijdig te behandelen, want het kan leiden tot gevaarlijke complicaties.

Complicaties

Hypertensie leidt tot schade aan de wanden van de bloedvaten. Men heeft vastgesteld in studies op duizenden personen dat mensen met een hoge bloeddruk een groter risico hebben op de ontwikkeling van hart- en vaatziektes. De organen die het meest gevoelig zijn voor de gevolgen van hoge bloeddruk zijn de organen met een sterke doorbloeding:

  • hart: hartinfart, aandoeningen van de hartspier (hypertensieve cardiomyopathie)
  • hersenen: herseninfarct, beroerte
  • nieren: nierfalen
  • ogen: retinopathie, aandoening van het netvlies
  • benen: etalagebenen, perifeer vaatlijden

Het vaststellen van hypertensie houdt meer in dan enkel de bloeddruk te laten meten door een arts. Er zijn helaas verschillden fenomenen die de diagnose bemoeilijken.

Witte jassen hypertensie

Men spreekt van het witte-jassen-effect als de bloeddruk die door de arts wordt gemeten te hoog is terwijl de "patiënt" thuis geen hoge bloeddruk heeft. De reden is de stress die sommigen ervaren als ze een arts bezoeken.

Om dit effect uit te sluiten zal men bij het vaststellen van een verhoogde bloeddruk bij de arts de waardes tracten te bevestigen door de patiënt zijn bloeddruk thuis te laten meten met een elektronische bloeddrukmeter of een bloeddruholter.

Gemaskeerde hypertensie

Gemaskeerde hypertensie is het omgekeerde effect van witte-jassen hypertensie: sommige mensen voelen zich gerustgesteld bij de arts, waardoor de bloeddruk kan dalen als de arts hem meet.

Dit maakt het zeer moeilijk om de diagnose van hypertensie te stellen.

complicaties hypertensie